Zakup wierzytelności, obok obsługi wierzytelności na zlecenie, to drugi główny obszar aktywności Aforti Collections S.A. Zdobyte doświadczenie, wiedza, dostęp do finansowania, odpowiednie struktury pozwalają nam oferować naszym Partnerom profesjonalną współpracę i możliwość sfinalizowania każdej transakcji zakupu określonego pakietu wierzytelności. Poniżej przedstawiamy proces zakupu.


PROCES W PIĘCIU KROKACH

 

Przygotowanie portfela

Klient przygotowuje portfel, który będzie przedmiotem umowy.

Analiza portfela

Analiza portfela, określamy cenę kupna

Oferta zakupu

Przedstawiamy ofertę zakupu wierzytelności

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności oraz realizacja transakcji

Przelew środków

Przelew środków na konto klienta