Kadra zarządzająca Aforti Collections S.A. w oparciu o doświadczenie, opracowała model procesu zarządzania wierzytelnościami zapewniający skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów oraz wierzycieli. Windykacja należności stanowi podstawowy profil naszej działalności.

Monitoring należnościMonitoring należności

Monitoring należności to szybka, wczesna i skuteczna odpowiedź na nieregularności w płatnościach, w tym nawet kilkudniowe opóźnienia w ich realizacji. Na tym wczesnym etapie obsługi ważne jest posiadanie odpowiedniego know-how oraz gotowych rozwiązań uwzględniających specyfikę wczesnego kontaktu z klientem. Monitoring spełnia także jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Klient może bowiem zidentyfikować niesolidnego kontrahenta, a tym samym zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia strat finansowych.

Czynności podejmowane w ramach monitoringu:

 • Przypominamy o nadchodzącym lub mijającym terminie płatności.
 • Kontakty telefoniczne.
 • Wiadomości tekstowe.
 • Wiadomości głosowe.
 • Zindywidualizowane wezwania do zapłaty.
 • Na bieżąco weryfikujemy poprawność danych teleadresowych.

Windykacja polubownaWindykacja polubowna

W ramach tej usługi prowadzimy, w imieniu naszych klientów, polubowne działania windykacyjne. Działania te mają szczególny charakter.
Celem procesu polubownego jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze, na każdym etapie przeterminowania. Aforti Collections S.A. podejmuje się prowadzenia wszystkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika. Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań indywidualnie dopasowany dla każdego klienta. Wykorzystujemy wiele narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Każdorazowo przyjmowany pakiet wierzytelności poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, pozwala nam dobrać optymalny proces dostosowany do rodzaju spraw.

Czynności podejmowane w ramach monitoringu:

 • Odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie.
 • Połączenie negocjacji telefonicznych, listów, wezwań i w uzasadnionych wypadkach bezpośrednich wizyt w terenie.
 • Pozyskanie informacji na temat kondycji finansowej osoby zadłużonej, prognoza możliwości spłaty zadłużenia.
 • Uaktualnienie danych teleadresowych.
 • Odzyskanie należności od osób zadłużonych, wobec których został już wcześniej bezskutecznie przeprowadzony proces.
 • Kompleksowe raporty dla Klienta.

  Dlaczego jesteśmy skuteczni ?

  • Oferujemy obsługę spraw przez wykwalifikowanych negocjatorów.
  • Nowoczesne call center.
  • Bardzo wysoki wskaźnik dotarcia do Klienta – wizyty terenowe.
  • Wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych i nowoczesnych technologii.
  • Indywidualna obsługa umów – dedykowani opiekunowie.

Postępowania sądowePostępowania sądowe