Aktualności

29.10 2014

Wykup obligacji odsetkowych serii C wyemitowanych przez Aforti Finance S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację , że Spółka Zależna Aforti Finance S.A. wykupiła w terminie obligacje serii C.

11.09 2014

Dynamiczny rozwój rynku kantorów internetowych.

Rynek kantorów internetowych dynamicznie się rozwija o czym świadczy już ponad 400 tys. klientów, którzy zdecydowali się na wymianę waluty on-line.  Z badań serwisu Internetowykantor.pl  wynika, że w ubiegłym roku Polacy wymienili walutę on-line o wartości 20 mld zł.

28.07 2014

Kolejny sukces na rynku internetowej wymiany walut.

AFORTI Exchange Sp. z o.o. należąca do AFORTI Holding S.A. , która pod koniec czerwca 2014r.  uruchomiła platformę internetowej wymiany walut (www.afortiexchange.pl) zajęła I miejsce w rankingu  kantorów internetowych – kurencja.com.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 7 707 403 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl