Aktualności

9.05 2019

Aforti Collections dołączyło do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jest nam bardzo miło poinfomorać, że spółka Aforti Collections dołączyła do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nasz udział w organizacji podyktowany jest chęcią nieustannego rozwoju pod względem badania potrzeb Klientów, jak też rozwoju usług i naszych produktów w szerokim kontekście.

Misją AHK jest pogłębianie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z Polski i Niemiec. Realizacja misji odbywa się poprzez organizację spotkań, grup roboczych, śniadań tematycznych i szkoleń, które umożliwiają pogłębianie wiedzy na temat realiów gospodarczych i uregulowań prawnych a ponadto  ułatwiają nawiązanie kontaktów biznesowych.

AHK-Polen

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 7 707 403 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl