Aktualności

21.06 2018

Aforti Collections wzmacnia zasoby kadrowe

Aforti Collections – spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i usługach windykacyjnych, należąca do Grupy AFORTI – wzmacnia zasoby kadrowe, skutecznie konkurując na rynku outsourcingu wierzytelności. Do zespołu ekspertów Aforti Collections dołączył w połowie czerwca 2018 roku Krzysztof Paluch, obejmując funkcję General Managera.

Krzysztof Paluch to specjalista w zakresie procesów i struktur sprzedażowych oraz technik negocjacji. Z branżą finansową związany od początku kariery zawodowej, świadcząc m.in. usługi dla agencji współpracującej z CITI Bankiem.

Wieloletnie doświadczenie managerskie zdobywał w takich firmach, jak min. Forum Sprzedaż czy Patron Service Sp. Z o.o., wchodzący w skład SOLID GROUP, gdzie był odpowiedzialny za rozwój struktur handlowych i operacyjno-logistycznych. Krzysztof Paluch – nowy General Manager Aforti Collections – brał również czynny udział przy wprowadzaniu szwajcarskiej marki Alpine Herbs na rynek apteczny w Polsce. Wcześniej ekspercko wspomagał organizacje szkoleniowe z technik sprzedaży, wiedzy produktowej oraz prowadzenia negocjacji z trudnym klientem.
Krzysztof Paluch jest ekspertem z zakresu analizy procesów grupowych oraz zachowań wynikających z komunikacji. Kompetencje w tej dziedzinie zdobył min. podczas studiów, które ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Struktury personalne Aforti Collections tworzą aktualnie osoby, odpowiedzialne za m.in. za obsługą klientów w zakresie windykacji należności. W ramach swoich kompetencji stanowiskowych, Krzysztof Paluch zajmie się koordynacją i rozwojem obszarów związanych z działalnością operacyjną spółki.

Aforti Collections jest jedną z dwóch najmłodszych spółek w Grupie AFORTI. Rynkowy sukces spółki możliwy jest dzięki przyjętym – w biznesowej strategii Grupy na lata 2018-2020 – założeniom dotyczącym wzrostu potencjału windykacyjnego spółki, m.in. przez zwiększenie stanowisk call center, struktur personalnych działu obsługi prawnej, a także rozbudowę sieci sprzedaży, w tym wzmacnianie struktur wewnętrznych przez powiększanie zespołu specjalistów Aforti Collections.

Tylko w I kwartale 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections wyniosła ponad 7,72 mln zł, z potencjałem na wzrost w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

6.06 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy Aforti – czerwiec 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Maj był kolejnym miesiącem potwierdzającym, że konsekwentna realizacja działań, procentuje spektakularnymi wynikami i pomyślne zrealizowanymi celami. Ostatni miesiąc pokazał jak dynamicznie rozwijają się nasze spółki, co pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość w kontekście zbliżającego się podsumowania pierwszego półrocza.
W minionym miesiącu mieliśmy również okazję spotkać się z Inwestorami i Obligatariuszami w ramach tegorocznej drugiej edycji Inwestor’s Day. W nowy miesiąc wchodzimy
z jeszcze większą motywacją do działania.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Zobacz Biuletyn

16.05 2018

Doskonałe wyniki finansowe po IQ 2018 – informacja prasowa

Ponad 99,9 mln zł skonsolidowanego przychodu netto ze sprzedaży i 0,72 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 roku wygenerowała Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm. Zysk Grupy z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 1,33 mln zł. Tym samym, w okresie zaledwie trzech pierwszych miesięcy 2018 roku, spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły niemal połowę tego, co udało się wypracować w rekordowym dla Grupy 2017 roku.

Przychody netto Grupy Aforti – sięgające poziomu 99,9 mln zł – są po I kwartale 2018 roku wyższe o 200 proc. od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei zysk netto Grupy wzrósł o ponad 92 proc. – z 0,37 mln zł w trzech pierwszych miesiącach 2017 roku do 0,72 mln złwypracowanych od stycznia do marca 2018.

1

Tak doskonałe wyniki finansowe Grupa AFORTI osiągnęła dzięki stale rosnącemu zapotrzebowaniu sektora MSP na zewnętrzne finansowanie oraz profesjonalne wsparcie w   zarządzaniu procesami windykacyjnymi oraz faktoringowymi. Perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor dają Grupie wysoki potencjał wzrostu w kolejnych kwartałach 2018 roku.

Tylko w I kwartale 2018 roku:

 • Wartość sprzedanych mikropożyczek przez Aforti Finance wzrosła o niemal 233 proc. rok do roku – z 4,51mln zł po IQ 2017 do 14,99 mln zł na koniec IQ 2018
 • Ponadto, spółka Aforti Finance otworzyła nowe oddziały w Opolu i Lublinie; przystąpiła do budowy własnego call center oraz rozpoczęła proces upublicznienia spółki

2

 • Na platformie wymiany walut online dla firm spółka Aforti Exchange wygenerowała ponad 46 mln EUR obrotu względem 15,6 mln EUR w IQ 2017
 • Dynamika wartości wymienionej waluty YoY w IQ 2018 względem IQ 2017 wyniosła na polskiej platformie 194,45 proc.
 • Jednocześnie na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IQ 2018 roku 7,2 mln EUR względem 1,58 mln EUR w IVQ 2017 roku
 • Ponadto, w I kwartale 2018 roku polska spółka Aforti Exchange: odnotowała najwyższe średnie dzienne obroty walutą; rozpoczęła współpracę z Alior Bankiem oraz wdrożyła nowy produkt SPOT+

3

 • Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections w I kwartale 2018 roku wyniosła ponad 7,72 mln zł
 • Ponadto spółka systematycznie pracuje nad budową struktury sprzedażowej
  i windykacyjnej

4

 • Spółka faktoringowa Aforti Factor w I kwartale 2018 roku rozpoczęła działalność operacyjną oraz rozbudowę działu sprzedaży
 • Wartość sfinansowanych przez Aforti Factor wierzytelności wyniosła w IQ 2018 roku 2,93 mln zł

5

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI z satysfakcją podsumowuje I kwartał 2018 roku

– Nasza aktywność na rynku pożyczek pozabankowych, usług windykacyjnych i faktoringowych oraz w zakresie wymiany walut online dla firm przynosi wymierne korzyści finansowe, co potwierdzają doskonałe wyniki za I kwartał 2018 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju, przyjętą na lata 2018-2020, mamy przed sobą bardzo ambitne wyzwania i plany, jak chociażby – przejście Aforti Holding na rynek główny GPWupublicznienie dwóch kolejnych spółek z Grupy AFORTI, w tym między innymi Aforti Finance, rozpoczęcie działalności leasingowejekspansja zagraniczna platformy wymiany walut online dla firm do co najmniej 7 nowych krajów, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię, jak też rozwój sieci oddziałów i placówek własnych na terenie całej Polski. Skuteczna realizacja strategii biznesowej powinna w długim okresie czasu przełożyć się na wzmocnienie potencjału wzrostu Grupy AFORTI oraz jej wartość w kolejnych latach.

Dynamiczny rozwój Aforti Finance zakłada ponadto wprowadzenie usługi składania wniosków online, która powinna być dostępna jeszcze w 2018 roku oraz uruchomienie własnego call center, dzięki któremu możliwa będzie sprawna i efektywna obsługa klientów.

Z kolei Aforti Collections, spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i w usługach windykacyjnych, zakłada na lata 2018-2020 rozwój spółki m.in. przez zwiększenie stanowisk call center, rozszerzenie obsługi prawnej, a także rozbudowę sieci sprzedaży.

Jednocześnie, istotnym przedsięwzięciem AFORTI w obszarze finansowania faktur – w ramach realizowanego rozwoju technologicznego – będzie wprowadzenie usługi faktoringu online. Nowe rozwiązanie może być dostępne jeszcze w 2018 roku.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszył rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

 

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl