Aktualności

9.07 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Lipiec 2018

Szanowni Państwo,

czerwiec był miesiącem, w którym odnotowaliśmy nie tylko dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe, ale również realizowaliśmy szereg działań, mających na celu jeszcze większą profesjonalizację naszych usług. Wzmocniliśmy również nasze zasoby kadrowe, w związku z czym do naszych struktur dołączyli kolejni specjaliści, którzy będą odpowiedzialni za rozwój poszczególnych spółek w Polsce i na rynkach zagranicznych. Przed nami podsumowanie kolejnego kwartału, na które dzięki bardzo dobrym wynikom z ostatnich trzech miesięcy, patrzymy z pełnym optymizmem.

Zapraszamy do lektury biuletynu.

Zobacz Biuletyn

21.06 2018

Aforti Collections wzmacnia zasoby kadrowe

Aforti Collections – spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i usługach windykacyjnych, należąca do Grupy AFORTI – wzmacnia zasoby kadrowe, skutecznie konkurując na rynku outsourcingu wierzytelności. Do zespołu ekspertów Aforti Collections dołączył w połowie czerwca 2018 roku Krzysztof Paluch, obejmując funkcję General Managera.

Krzysztof Paluch to specjalista w zakresie procesów i struktur sprzedażowych oraz technik negocjacji. Z branżą finansową związany od początku kariery zawodowej, świadcząc m.in. usługi dla agencji współpracującej z CITI Bankiem.

Wieloletnie doświadczenie managerskie zdobywał w takich firmach, jak min. Forum Sprzedaż czy Patron Service Sp. Z o.o., wchodzący w skład SOLID GROUP, gdzie był odpowiedzialny za rozwój struktur handlowych i operacyjno-logistycznych. Krzysztof Paluch – nowy General Manager Aforti Collections – brał również czynny udział przy wprowadzaniu szwajcarskiej marki Alpine Herbs na rynek apteczny w Polsce. Wcześniej ekspercko wspomagał organizacje szkoleniowe z technik sprzedaży, wiedzy produktowej oraz prowadzenia negocjacji z trudnym klientem.
Krzysztof Paluch jest ekspertem z zakresu analizy procesów grupowych oraz zachowań wynikających z komunikacji. Kompetencje w tej dziedzinie zdobył min. podczas studiów, które ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Struktury personalne Aforti Collections tworzą aktualnie osoby, odpowiedzialne za m.in. za obsługą klientów w zakresie windykacji należności. W ramach swoich kompetencji stanowiskowych, Krzysztof Paluch zajmie się koordynacją i rozwojem obszarów związanych z działalnością operacyjną spółki.

Aforti Collections jest jedną z dwóch najmłodszych spółek w Grupie AFORTI. Rynkowy sukces spółki możliwy jest dzięki przyjętym – w biznesowej strategii Grupy na lata 2018-2020 – założeniom dotyczącym wzrostu potencjału windykacyjnego spółki, m.in. przez zwiększenie stanowisk call center, struktur personalnych działu obsługi prawnej, a także rozbudowę sieci sprzedaży, w tym wzmacnianie struktur wewnętrznych przez powiększanie zespołu specjalistów Aforti Collections.

Tylko w I kwartale 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections wyniosła ponad 7,72 mln zł, z potencjałem na wzrost w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

6.06 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy Aforti – czerwiec 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Maj był kolejnym miesiącem potwierdzającym, że konsekwentna realizacja działań, procentuje spektakularnymi wynikami i pomyślne zrealizowanymi celami. Ostatni miesiąc pokazał jak dynamicznie rozwijają się nasze spółki, co pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość w kontekście zbliżającego się podsumowania pierwszego półrocza.
W minionym miesiącu mieliśmy również okazję spotkać się z Inwestorami i Obligatariuszami w ramach tegorocznej drugiej edycji Inwestor’s Day. W nowy miesiąc wchodzimy
z jeszcze większą motywacją do działania.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Zobacz Biuletyn

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl