Aktualności

14.08 2018

Grupa AFORTI kupuje spółkę windykacyjną LifeBelt

Należąca do Grupy spółka Aforti Collections, zajmująca się zarządzaniem należnościami na rzecz firm z sektora MSP, nabyła 76,9 proc. udziałów w lubelskiej spółce LifeBelt, specjalizującej się m.in. w masowej windykacji na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów.

Połączenie spółek – zakładające prowadzenie działalności pod wspólną marką Aforti Collections – pozwoli Grupie AFORTI przede wszystkim na sprawne przeniesienie rozwiązań stosowanych w windykacji wierzytelności masowych na obsługiwany przez Aforti Collections sektor MSP. W ramach poszerzania wpływów Grupy AFORTI na krajowym rynku windykacyjnym, spółka Aforti Collections kupiła 300 udziałów LifeBelt o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Wartość transakcji – z uwagi na tajemnicę handlową – nie została ujawniona. Fuzja prawna i operacyjna planowana jest na IV kwartał 2018 roku.

Po połączeniu spółek, to eksperci Aforti Collections odpowiadać będą za procesy sprzedażowe, jak też zapewnią obsługę projektów windykacyjnych przy wykorzystaniu potencjału centrum usług wspólnych Grupy AFORTI, gwarantującego wsparcie IT, usługi rachunkowo-kadrowe oraz obsługę prawną i marketingową. Aforti Collections opracuje także wspólną strategię handlową, która uwzględni know-how oraz doświadczenie obu podmiotów w branży windykacyjnej. Z kolei LifeBelt uzupełni struktury kadrowe Aforti Collections przez włączenie doświadczonego zespołu menadżerskiego, a także dostarczy innowacyjny, autorski system IT, który pozwoli na efektywną obsługę windykacyjną zarówno dużych firm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców, oferujących usługi B2B.

Zapraszamy również do lektury artykułu, który ukazał się na ten temat w dzienniku PULS BIZNESU. 

8.08 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI sierpień 2018

Szanowni Państwo,

lipiec był miesiącem, który upłynął pod znakiem ciężkiej pracy, która zaowocowała bardzo dobrymi wynikami. Miniony miesiąc był również kolejnym, w którym skupiliśmy się na rozwoju wewnętrznym w Spółkach, zarówno od strony kadrowej jak i modeli biznesowych. Jesteśmy również w trakcie przygotowań podsumowania wyników pierwszego półrocza, na które patrzymy z wielkim optymizmem. Dbając na bieżąco o relacje z naszymi Inwestorami, rozpoczęliśmy organizację jesiennej edycji Investor’s Day, na którą już teraz serdecznie zapraszamy – szczegóły wkrótce.

Zapraszamy do lektury biuletynu.

Zobacz Biuletyn

9.07 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Lipiec 2018

Szanowni Państwo,

czerwiec był miesiącem, w którym odnotowaliśmy nie tylko dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe, ale również realizowaliśmy szereg działań, mających na celu jeszcze większą profesjonalizację naszych usług. Wzmocniliśmy również nasze zasoby kadrowe, w związku z czym do naszych struktur dołączyli kolejni specjaliści, którzy będą odpowiedzialni za rozwój poszczególnych spółek w Polsce i na rynkach zagranicznych. Przed nami podsumowanie kolejnego kwartału, na które dzięki bardzo dobrym wynikom z ostatnich trzech miesięcy, patrzymy z pełnym optymizmem.

Zapraszamy do lektury biuletynu.

Zobacz Biuletyn

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl