Aktualności

14.06 2017

Zapraszamy Państwa do lektury czerwcowego Biuletynu Informacyjnego
Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A.

Za nami kolejny miesiąc pełen zrealizowanych celów i zadań.
W czerwcowym wydaniu Grupa przedstawia najnowsze informacje
dotyczące wyników operacyjno-sprzedażowych.

Zobacz Biuletyn

5.02 2018
AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 7 707 403 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl