Aktualności

18.06 2014

Organizacja pracy biura.

Informujemy, że dnia 20 czerwca 2014r. biuro AFORTI™ Holding będzie nieczynne.

18.06 2014

Podwyższenie kapitału zakładowego do 7 801 915 zł.

16 czerwca 2014r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Aforti Holding S.A. w wyniku emisji 1.760.000  akcji zwykłych na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej.  Jednocześnie nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki. Więcej informacji w zakładce Relacje inwestorskie.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin
tel. (+48) 81 477 50 54

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 7 707 403 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. (+48) 81 477 50 54
kontakt@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. (+48) 81 477 50 55
kontakt@aforticollections.pl