Aforti Collections uczestnikiem „Board & Director’s Club”

Na początku czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu „Board & Director’s Club”, które było zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Specjalnie na to spotkanie przybyła trzydziestoosobowa delegacja przedsiębiorców bawarskich pod kierownictwem Huberta Aiwangera, Wicepremiera Bawarii, Ministra Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii.

W spotkaniu po stronie polskiej udział wzięły firmy z branż transportowej, informatycznej, motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej, a także przedstawiciele licznych organizacji gospodarczych. Wydarzenie było dla nas znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów zarówno z niemieckimi, jak i polskimi przedsiębiorcami.