Aforti Collections dołączyło do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jest nam bardzo miło poinfomorać, że spółka Aforti Collections dołączyła do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nasz udział w organizacji podyktowany jest chęcią nieustannego rozwoju pod względem badania potrzeb Klientów, jak też rozwoju usług i naszych produktów w szerokim kontekście.

Misją AHK jest pogłębianie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z Polski i Niemiec. Realizacja misji odbywa się poprzez organizację spotkań, grup roboczych, śniadań tematycznych i szkoleń, które umożliwiają pogłębianie wiedzy na temat realiów gospodarczych i uregulowań prawnych a ponadto  ułatwiają nawiązanie kontaktów biznesowych.

AHK-Polen