Zapraszamy Państwa do lektury czerwcowego Biuletynu Informacyjnego
Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A.

Za nami kolejny miesiąc pełen zrealizowanych celów i zadań.
W czerwcowym wydaniu Grupa przedstawia najnowsze informacje
dotyczące wyników operacyjno-sprzedażowych.

Zobacz Biuletyn