Stan sprawy (możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję)

×

Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem mojego numeru telefonu
oraz adresu e-mail przez Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa.

×

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu (adres e- mail, numer telefonu) przez Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa na rzecz podmiotów współpracujących w celu wykonywania marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez te podmioty z wykorzystaniem mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na udzielone za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, w celu wykonywania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem adresu e-mail oraz nr telefonu zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2016, poz.1489 z późn. zm.) lub/i w celu udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom współpracujących z Aforti Collections S.A. w celu wykonywania marketingu bezpośredniego produktów i usług przez te podmioty. Informujemy o możliwości wycofania zgody za pomocą linku umieszczanego każdorazowo w przesyłanej wiadomości e-mail lub pisząc na adres e-mail kontakt@aforticollections.pl. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.