Aforti Collections S.A.
ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50
e-mail: biuro@aforticollections.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Grupie AFORTI:
Michał Zygmunt
Telefon: (+48) 608 760 908
e-mail: iod@afortiholding.pl