Aktualności

18.06 2014

Podwyższenie kapitału zakładowego do 7 801 915 zł.

16 czerwca 2014r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Aforti Holding S.A. w wyniku emisji 1.760.000  akcji zwykłych na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej.  Jednocześnie nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki. Więcej informacji w zakładce Relacje inwestorskie.

18.06 2014

Organizacja pracy biura.

Informujemy, że dnia 20 czerwca 2014r. biuro AFORTI™ Holding będzie nieczynne.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl