Aktualności

1.06 2015

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników

Szanowni

Podsumowując rok 2014 należy stwierdzić, że był to rok dużych zmian w działalności zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej, a zarazem rok zakończony sukcesem. Wchodziliśmy w ten rok z nastawieniem że główną siłą napędową Grupy będzie sprzedaż inwestycji oraz przejęcie Domu Maklerskiego Invista. W trakcie roku zmiany jakie nastąpiły na rynku produktów regularnego oszczędzania oraz sprzedaży inwestycji spowodowały że musieliśmy przeorientować naszą strategię z „bycia pośrednikiem” na „bycie producentem”. Szybka reakcja na zmieniające się środowisko rynkowe oraz pozyskanie do naszego zespołu profesjonalistów pozwoliło nam zakończyć rok sukcesem i finansowym i rynkowym. Był to kolejny rok gdzie Aforti Holding jednostkowo zakończył rok zyskiem netto, tym razem już nie symbolicznym a prawie 1,2 mln zł zysku netto wypracowaliśmy na naszej działalności operacyjno-kapitałowej. Był to też rok gdzie na poziomie wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Aforti odnotowaliśmy zysk netto – ponad 110 tys zł, ale był to też rok rekordowych przychodów ze sprzedaży w Naszej Grupie – ponad 11,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2014r! dało to dynamikę rok do roku przychodów ze sprzedaży ponad 2500%!

28.05 2015

Rekordowy kwartał pod względem przychodów ze sprzedaży w Grupie Aforti

W I kwartale 2015r Grupa Aforti osiągnęła prawie 11,4 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznacza ponad 1500% wzrost w stosunku do I kwartału 2014r oraz ponad 35% wzrost w stosunku do IV kwartału 2014r.

27.05 2015

Rekordowy kwartał pod względem obrotów internetowej platformy wymiany walut www.AfortiExchange.pl

W I kwartale 2015r klienci Spółki Aforti Exchange za pośrednictwem internetowej platformy wymiany walut wymienili ponad 5,55 mln EUR, oznacza to wzrost o prawie 35% kwartał do kwartału.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl