Aktualności

3.06 2015

Ruszyła publiczna emisja obligacji Aforti Holding S.A.

W dniu 1 czerwca 2015r ruszyła publiczna emisja zabezpieczonych obligacji Aforti Holding S.A.. Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozwój działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. Obligacje są obligacjami o okresie zapadalności 24 m-ce oraz oprocentowane w wysokości 8,5% p.a. (oprocentowanie stałe – niezmienne w całym okresie).

2.06 2015

Nowy produkt w ofercie Aforti Finance SA.

14 maja 2015r Aforti Finance S.A. wprowadziła do oferty nowy produkt „Pożyczka 1,2,3”. Jest to pożyczka dedykowana osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wartość finansowania do kwoty 20 000 PLN na okres 10 miesięcy.

1.06 2015

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników

Szanowni

Podsumowując rok 2014 należy stwierdzić, że był to rok dużych zmian w działalności zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej, a zarazem rok zakończony sukcesem. Wchodziliśmy w ten rok z nastawieniem że główną siłą napędową Grupy będzie sprzedaż inwestycji oraz przejęcie Domu Maklerskiego Invista. W trakcie roku zmiany jakie nastąpiły na rynku produktów regularnego oszczędzania oraz sprzedaży inwestycji spowodowały że musieliśmy przeorientować naszą strategię z „bycia pośrednikiem” na „bycie producentem”. Szybka reakcja na zmieniające się środowisko rynkowe oraz pozyskanie do naszego zespołu profesjonalistów pozwoliło nam zakończyć rok sukcesem i finansowym i rynkowym. Był to kolejny rok gdzie Aforti Holding jednostkowo zakończył rok zyskiem netto, tym razem już nie symbolicznym a prawie 1,2 mln zł zysku netto wypracowaliśmy na naszej działalności operacyjno-kapitałowej. Był to też rok gdzie na poziomie wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Aforti odnotowaliśmy zysk netto – ponad 110 tys zł, ale był to też rok rekordowych przychodów ze sprzedaży w Naszej Grupie – ponad 11,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2014r! dało to dynamikę rok do roku przychodów ze sprzedaży ponad 2500%!

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl