Aktualności

9.06 2015

Ponad 1 milion złotych uruchomionych pożyczek przez Aforti Finance

Aforti Finance SA zajmująca się sprzedażą mikropożyczek dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przy aktywnej współpracy z siecią Partnerów Zewnętrznych uruchomiło ponad 1 milion złotych pożyczek od momentu wprowadzenia produktu Mikropożyczka.

3.06 2015

Ruszyła publiczna emisja obligacji Aforti Holding S.A.

W dniu 1 czerwca 2015r ruszyła publiczna emisja zabezpieczonych obligacji Aforti Holding S.A.. Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozwój działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. Obligacje są obligacjami o okresie zapadalności 24 m-ce oraz oprocentowane w wysokości 8,5% p.a. (oprocentowanie stałe – niezmienne w całym okresie).

2.06 2015

Nowy produkt w ofercie Aforti Finance SA.

14 maja 2015r Aforti Finance S.A. wprowadziła do oferty nowy produkt „Pożyczka 1,2,3”. Jest to pożyczka dedykowana osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wartość finansowania do kwoty 20 000 PLN na okres 10 miesięcy.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl