Aktualności

17.06 2015

NWZA z 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisją akcji Aforti Holding S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2015r przegłosowało nową emisję akcji. Środki pozyskane z emisji akcji mają być w całości przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego Invista Dom Maklerski S.A. w sytuacji uzyskania zgody od KNF na wykonywanie prawa głosu w Invista Dom Maklerski S.A. powyżej 50%.

12.06 2015

Ponad 10 mln EUR obrotu internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl

Przedsiębiorcy korzystający z internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl w ciągu 10 miesięcy od momentu uruchomienia platformy wymienili walut za ponad 10,5 mln EUR. Dynamiczny rozwój platformy, duża ilość par walutowych dostępnych dla przedsiębiorców, ekspresowa wymiana oraz darmowy serwis i opieka dealer’a walutowego potwierdzają słuszność obranej strategii biznesowej Aforti Exchange Sp. z o.o.

9.06 2015

Ponad 1 milion złotych uruchomionych pożyczek przez Aforti Finance

Aforti Finance SA zajmująca się sprzedażą mikropożyczek dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przy aktywnej współpracy z siecią Partnerów Zewnętrznych uruchomiło ponad 1 milion złotych pożyczek od momentu wprowadzenia produktu Mikropożyczka.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl