Aktualności

6.11 2017

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Listopad 2017

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z listopadowym Biuletynem Informacyjnym Grupy AFORTI

Wyniki operacyjno-sprzedażowe zanotowane przez Spółki należące do Grupy AFORTI – w szczególności bardzo dobre rezultaty Aforti Finance i Aforti Exchange – dowodzą skuteczności podejmowanych działań i obranej strategii.

W pierwszej części Biuletynu przedstawiamy Państwu najnowsze informacje dotyczące październikowych wyników sprzedażowych. Dalej znajdą Państwo aktualności z życia Spółek, będące podsumowaniem naszej działalności w minionym miesiącu.

Zobacz Biuletyn

3.11 2017

Aforti Holding publikuje dane za październik – 28 mln zł udzielonych pożyczek i 69 mln euro obrotów na platformie wymiany walut od początku roku

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki  operacyjno-sprzedażowe za październik 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 4,3 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 21,1 mln zł. W październiku obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 12,6 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 0,3 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP w październiku udzieliła pożyczek o wartości 4,3 mln zł, wobec 194,4 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 240 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 21,1 mln zł – w październiku zeszłego roku do spółki wpłynęło 39 wniosków o wartości 1,3 mln zł.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków kredytowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła prawie 28,0 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 143,9 mln zł

Aforti Finance dynamicznie się rozwija i zwiększa rozpoznawalność – w minionym miesiącu podjęliśmy pierwsze działania marketingowe w sieci, co dobrze uzupełnia działania prowadzone w ramach naszej własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski. Widząc rosnące zainteresowanie naszymi produktami finansowymi koncentrujemy się na sprzedaży i rozbudowie portfolio produktów dla firm – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową w październiku osiągnęła obroty o wartości 12,6 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 2,9 mln euro wartości obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W dziesięciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 68,5 mln euro.

Październik był dla Aforti Exchange intensywnym okresem działań związanych z działalnością na rynku rumuńskim – prowadzono szkolenia dla zespołu na tamtejszym rynku, od początku miesiąca listopada działa tam również 5 regionalnych dyrektorów sprzedaży i 1 dyrektor zarządzający. Intensywne prace organizacyjne nie przeszkodziły nam w osiągnięciu kolejnego rekordu w zakresie obrotów na naszej platformie wymiany walut – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 0,3 mln zł nominalnej wartości zleceń, wobec 1,0 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 573. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 21,1 mln zł.

Aforti Collections konsekwentnie realizuje plan spłat z zakupionego portfela wierzytelności, tak aby maksymalizować odzyski. Selektywnie podchodzimy do nawiązywania współpracy z nowymi klientami – zależy nam na możliwie najwyższej jakości portfelach. W październiku braliśmy udział w kilku przetargach, natomiast optymalna z naszego punktu widzenia cena, okazała niższa i nie pozwoliła na ich wygranie – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 41,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzy krotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

O Grupie Kapitałowej AFORTI:

Aforti Holding to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Zapewnia najwyższej jakości standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oferowane przez Grupę usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadząca działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek. Od 2011 roku Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Aforti Finance S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą oferującą mikropożyczki dla przedsiębiorców. Aforti Finance tworzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorstwami. Posiadają oni wysokie kompetencje w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych.

Aforti Exchange Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej. Operator świadczy usługi polegające na wymianie dziewięciu walut. Aforti Exchange wykorzystuje rozwijający się trend – przedsiębiorcy zajmujący się eksportem-importem towarów i usług, poszukują oszczędności związanych z transakcjami walutowymi. Kantory Internetowe, platformy wymiany walut, to dzisiaj alternatywa dla platform bankowych – wpływająca na racjonalizację kosztów transakcji walutowych.

Aforti Collections S.A. specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Koncentruje się na obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji, a także nabywania i serwisowania portfeli wierzytelności. Oferta Aforti Collections obejmuje usługi monitorowania płatności, windykacji polubownej oraz sądowej, spółka prowadzi również zakup portfeli należności. Oferta skierowana jest do firm sektora MŚP, podmiotów świadczących usługi B2B, banków i instytucji pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych.

3.10 2017

Aforti Holding we wrześniu zwielokrotniło wartość udzielonych pożyczek i po raz kolejny zanotowało rekordowe obroty na platformie wymiany walut

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki  operacyjno-sprzedażowe za wrzesień 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła 3,1 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 18,7 mln zł. We wrześniu obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 9,9 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 0,9 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP we wrześniu udzieliła pożyczek o wartości 3,1 mln zł, wobec 248,8 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 213 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 18,7 mln zł – we wrześniu zeszłego roku do spółki wpłynęło 77 wniosków o wartości 2,7 mln zł.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków kredytowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 23,6 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 122,7 mln zł

Aforti Finance konsekwentnie realizuje swoją politykę sprzedażową i pracuje nad rozbudową własnej sieci oddziałów na terenie całej Polski. W ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy się na sprzedaży i rozbudowie portfolio produktów dla firm – widzimy rosnące zainteresowanie tego rodzaju produktami finansowymi – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową we wrześniu osiągnęła obroty o wartości 9,9 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 2,8 mln euro wartości obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W sześciu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 56,1 mln euro.

M.in. dzięki powiększeniu naszego zespołu Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży do 8 osób, we wrześniu zanotowaliśmy kolejny rekord na platformie wymiany walut Aforti Exchange. Obroty były istotnie wyższe zarówno w porównaniu do września zeszłego roku, jak i do poprzedniego miesiąca bieżącego roku – o 29% – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 0,9 mln zł nominalnej wartości zleceń, wobec 2,6 mln zł w sierpniu tego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 334. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 20,7 mln zł.

W ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy się na realizacji planu spłat z zakupionego portfela wierzytelności, tak aby zmaksymalizować odzyski. Selektywnie podchodzimy do nawiązywania współpracy z nowymi klientami – zależy nam na możliwie najwyższej jakości portfelach. We wrześniu braliśmy udział w kilku przetargach, natomiast optymalna z naszego punktu widzenia cena, okazała niższa i nie pozwoliła na ich wygranie – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding w drugim kwartale 2017 r. zaraportowała ponad 41,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 424,1 tys. zł i był o 52,6% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r. W minionym kwartale Grupa osiągnęła rentowność na poziomie operacyjnym.

O Grupie Kapitałowej Aforti:

Aforti Holding to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Zapewnia najwyższej jakości standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Oferowane przez Grupę usługi skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadząca działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek. Od 2011 roku Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Aforti Finance S.A. jest prężnie rozwijającą się firmą oferującą mikropożyczki dla przedsiębiorców. Aforti Finance tworzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi i przedsiębiorstwami. Posiadają oni wysokie kompetencje w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych.

Aforti Exchange Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wymiany walut za pośrednictwem platformy internetowej. Operator świadczy usługi polegające na wymianie dziewięciu walut. Aforti Exchange wykorzystuje rozwijający się trend – przedsiębiorcy zajmujący się eksportem-importem towarów i usług, poszukują oszczędności związanych z transakcjami walutowymi. Kantory Internetowe, platformy wymiany walut, to dzisiaj alternatywa dla platform bankowych – wpływająca na racjonalizację kosztów transakcji walutowych.

Aforti Collections S.A. specjalizuje się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Koncentruje się na obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji, a także nabywania i serwisowania portfeli wierzytelności. Oferta Aforti Collections obejmuje usługi monitorowania płatności, windykacji polubownej oraz sądowej, spółka prowadzi również zakup portfeli należności. Oferta skierowana jest do firm sektora MŚP, podmiotów świadczących usługi B2B, banków i instytucji pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych.

AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI AC AFORTI Capital Aforti Corporate Finance

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl