Aktualności

6.04 2018

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti – konferencja prasowa

W czwartek 5 kwietnia 2018r. w siedzibie Grupy Aforti odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowej strategii Grupy na lata 2018-2020. Podczas części oficjalnej Prezes Zarządu Klaudiusz Sytek wraz z Pawłem Opoką – Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą w Aforti Holding S.A. zaprezentowali najważniejsze założenia dotyczące nowej strategii, które Grupa przyjęła na okres dwóch najbliższych lat. Podczas spotkania gościliśmy dziennikarzy najważniejszych polskich tytułów prasy biznesowej i finansowej – takich jak Parkiet czy Puls Biznesu.

1K3A02611K3A0361

4.04 2018

Rekordowy I kwartał 2018 r. Grupy Aforti

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego dla Grupy Kapitałowej świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za marzec 2018 roku.

W tym okresie Aforti Finance S.A. udzieliła 56 pożyczek (wzrost o 69,70% r/r) o łącznej wartości 5,01 mln zł, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 209,52 procent.

Wartość obrotu na platformie wymiany walut Aforti Exchange S.A. wyniosła 22,41 mln euro i była wyższa o 314,66 proc. niż przed rokiem. W przypadku spółki Aforti Exchange Romania obrót ten wyniósł 3,92 mln euro.

W marcu br. wartość nominalna zleceń windykacyjnych Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom 5,12 mln zł i była wyższa niż w marcu 2017 r. o 14,04 procent. Liczba zleceń windykacyjnych spółki wyniosła 70, czyli mniej o 98,74 proc. niż przed rokiem.

Coraz lepiej radzi sobie także Aforti Factor S.A., działająca w segmencie faktoringowym. W minionym miesiącu sfinansowała wierzytelności o wartości 1,39 mln złotych.

W I kwartale br. Aforti Finance SA udzieliła przedsiębiorcom 163 pożyczek (więcej o 75,27 proc. r-d-r) o łącznej wartości 14,99 mln zł, co oznacza wzrost rok-do-roku o 232,69 procent. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 890 przedsiębiorców (+93,48 proc.) składając wnioski na łączną kwotę 92,58 mln zł (wzrost o 308,38 proc.).
„Przekraczamy kolejne bariery wynikowe, dynamicznie się rozwijając. Budowa własnej sieci sprzedaży zaczęła wyraźnie przynosić pierwsze, oczekiwane efekty. Pomaga nam także sytuacja rynkowa. Wielu przedsiębiorców poszukuje szybkiego finansowania, bo często w biznesie liczy się czas. Nasze formalności, okres weryfikacji kontrahenta trwają możliwie krótko, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko wydać decyzję o przyznaniu finansowania.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Marzec przyniósł Aforti Collections S.A., spółce działającej w branży windykacji i zarządzania należnościami, poprawę wartości portfela zleceń o 14,04 proc. do 5,12 mln złotych. Jednakże w ujęciu narastającym, na koniec I kwartału roku wartość ta wynosiła 7,72 mln zł i pozostawała niższa 0 31,27 proc. niż w roku poprzednim. Liczba zleceń wyniosła 70 tylko w marcu (-98,74 proc.) oraz 937 od początku roku do końca marca (-92,66 proc.).
„Krok po korku budujemy realną wartość naszego portfela zleceń. Pierwszym efektem jest wzrost wartości nominalnej zleceń o ponad 630 tys. złotych.” – mówi Klaudiusz Sytek

Pomyślnie miesiąc zamknęła zajmująca się faktoringiem spółka Aforti Factor S.A., która w marcu sfinansowała wierzytelności o wartości 1,39 mln złotych.„Pierwszy kwartał zamknęliśmy pomyślnie, finansując faktury na łączną kwotę blisko 3 mln zł. Pozyskując nowych klientów mamy możliwość korzystania z efektu synergii, przedstawiając naszą ofertę klientom innych spółek z Grupy Aforti. Przy czym cały czas obserwujemy, że polscy przedsiębiorcy potrzebują edukacji w zakresie tego czym jest faktoring i jaką korzyść może im przynieść. W najbliższym czasie przygotujemy coś w rodzaju małego, bezpłatnego kompendium, które będzie zawierać podstawowe informacje.” – komentuje Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Rekordy obrotu bije platforma wymiany walut prowadzona przez Aforti Exchange S.A.. W całym I kwartale  polscy przedsiębiorcy dokonali transakcji wymiany o wartości blisko 46,05 mln euro, co stanowi wzrost o 194,45 proc. wobec 2017 roku. Jednocześnie w Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała obrót w wysokości 7,20 mln euro.
„W obecnych czasach dla klienta tak indywidualnego, jak B2B liczy się profesjonalizm, szybkość i wygoda. Te cechy możemy gwarantować w działalności naszej internetowej platformy. Nasi Klienci na początku korzystają z tego narzędzia z ostrożnością, jednakże po kilku transakcjach przyznają, że staje się ono niezbędnym narzędziem w prowadzeniu biznesu.” – podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

6.03 2018

Grupa Aforti pomyślnie zamknęła luty 2018 roku

Grupa Aforti – świadcząca usługi finansowe dla sektora MŚP, na czele której stoi notowana na rynku NewConnect Aforti Holding S.A., opublikowała szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe na koniec lutego 2018 roku.

Wśród spółek zależnych, na czoło wysuwa się Aforti Finance S.A., która w ciągu dwóch miesięcy br. udzieliła 107 pożyczek o łącznej wartości ponad 9,97 mln zł, co stanowi rok-do-roku stanowi wzrost
o odpowiednio: 78,33 i 245,72 procent.

Wskazany okres pozytywnie zamknęła także Aforti Factor S.A., oferująca przedsiębiorcom usługi factoringowe, bowiem na koniec lutego wartość sfinansowanych przez nią należności wyniosła ponad 1,53 mln złotych.

Obiecujące wyniki przedstawiły także spółki prowadzące internetowe platformy wymiany walut dedykowane przedsiębiorcom w Polsce – Aforti Exchange S.A. oraz w Rumunii – Aforti Exchange Romania S.A.. Pierwsza z nich w okresie stycznia i lutego br. zanotowała blisko 23,65 mln euro wartości obrotu, czyli o 131,02 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie na rynku rumuńskim Aforti Exchange Romania osiągnęła ponad 3,18 mln euro wartości obrotu.

Na koniec lutego 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom 2,60 mln zł i była niższa o 61,41 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego, co miało związek z rozpoczętym przemodelowaniem biznesu.

W samym miesiącu lutym, Aforti Finance udzieliła 51 pożyczek o łącznej wartości ponad 5,49 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o odpowiednio: 45,71 i 233,21 procent.

„W lutym 293 przedsiębiorców złożyło do nas wnioski kredytowe na łączną kwotę blisko 31,74 mln złotych. Liczba samych wniosków wzrosła o 80,86 proc. rok do roku, zaś po całych dwóch pierwszych miesiącach br. aż o 111,90 procent. Na ten sukces złożyło się kilka czynników. Pierwszym jest efektywna sprzedaż, stale bowiem poszukujemy nowych oraz innowacyjnych metod dotarcia do Klienta. Drugim, jak pokazują najnowsze badania rynkowe, jest problem zatorów płatniczych. Część naszych Klientów korzysta z pożyczek pozabankowych w celu rozbudowy firmy, ale jest też duży odsetek przedsiębiorców, którzy potrzebują środków, ponieważ ich kontrahenci spóźniają się z płatnościami faktur.” – komentuje Klaudiusz Sytek, właściciel Grupy Aforti oraz Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Przedsiębiorcy oprócz pożyczek coraz chętniej korzystają także z factoringu. Dlatego pod koniec ubiegłego roku w strukturach Grupy Aforti pojawiła się spółka Aforti Factor S.A. świadcząca tego typu usługi. W lutym br. sfinansowała ona wierzytelności na kwotę 1,00 mln złotych.

„Miesiąc do miesiąca wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor wzrosła ponad o 87 proc., liczę na to, że ten trend się utrzyma, a nawet będzie stopniowo wzrastać. Spółka stawia pierwsze kroki na rynku faktorów, który nie jest łatwym gdyż wielu przedsiębiorców wciąż jeszcze nie rozumie korzyści, które ta usługa ze sobą niesie. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, iż w 2017 roku spośród 600 badanych firm z sektora MŚP, tylko nieco ponad 14 proc. – czyli co siódma, korzysta z factoringu. Widać więc, że ten rynek w Polsce może się dynamicznie rozwijać.” – mówi Klaudiusz Sytek

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PZF, factoring najczęściej wykorzystywany jest w działalności firm z branży HoReCa (24 proc.), przemysłowej (20 proc.), transportowej (14 proc.) i handlowej (10 proc.). Najrzadziej z tej formy poprawy płynności finansowej korzystają firmy budowlane – tylko 6 procent.

Trend wzrostu z miesiąca na miesiąc poprawiają także spółki prowadzące internetową platformę wymiany walut, również dla przedsiębiorców.

W lutym br. działająca w Polsce Aforti Exchange S.A. zanotowała 11,17 mln euro obrotu na swojej platformie, co oznacza wzrost o 176,59 proc. rok-do-roku. W tym samym miesiącu na rynku rumuńskim Aforti Exchange Romania S.A. osiągnęła 2,29 mln euro wartości dokonanych transakcji wymiany waluty.

„Firmy prowadzące działalność na rynkach zagranicznych szukają możliwie najbardziej korzystnych dla siebie opcji wymiany walut. Nasza platforma im to zapewnia. Współpracujemy zarówno z Klientami, którzy wymieniają walutę cyklicznie, jak i takimi, którzy wymiany dokonują raz na jakiś czas. Widzimy, że to narzędzie się sprawdza.” – krótko podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

W lutym 2018 r. spadki zanotowała spółka Aforti Collections S.A.. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych wyniosła ponad 1,29 mln zł (zniżka o 23,83 proc. r-d-r), zaś ich liczba wyniosła 35 wobec 1260 pozyskanych przed rokiem (zniżka o 97,22 proc.).

„Przedstawiane dane są wynikiem przemodelowania naszego biznesu. Trzeba być tego świadomym i to zrozumieć, bowiem one jeszcze przez pewien czas będą wskazywać tendencję spadkową. Rozpoczynając działalność w sektorze windykacji, otrzymaliśmy gros zleceń, z których tylko część była sprawami o dobrym stopniu odzyskiwalności. Postanowiliśmy tę ilość przekuć w jakość i jesteśmy bardziej wybredni w przyjmowaniu zleceń. Naszym priorytetem są obecnie pakiety wierzytelności, spełniające określone kryteria.” – mówi jasno Klaudiusz Sytek

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl