Aktualności

7.12 2017

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Grudzień 2017

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury grudniowego Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI

Spółki należące do AFORTI z miesiąca na miesiąc notują coraz lepsze wyniki, co pozwala na dynamiczny rozwój i ambitne cele na kolejne kwartały. W związku z tym Grupa weszła w nową branżę, poszerzając wachlarz swoich usług o faktoring.

W pierwszej części Biuletynu znajdą Państwo podsumowanie wyników za trzeci kwartał 2017 oraz wyniki operacyjno-sprzedażowe za listopad. Dalej będą mogli Państwo zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z życia całej Grupy AFORTI.

Zobacz Biuletyn

 

4.12 2017

Aforti Holding kontynuuje wzrosty w listopadzie. 33 mln zł udzielonych pożyczek i 77 mln euro obrotów na platformie wymiany walut od początku roku

Grupa Aforti Holding, która świadczy usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiła wyniki  operacyjno-sprzedażowe za listopad 2017. Wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance wyniosła prawie 5 mln zł, a wartość złożonych wniosków to 20,1 mln zł. W listopadzie obroty na platformie wymiany walut Aforti Exchange wyniosły 8,5 mln euro. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych odnotowanych przez Aforti Collections wyniosła 2,2 mln zł.

Aforti Finance, która oferuje mikropożyczki dla sektora MŚP w listopadzie udzieliła pożyczek o wartości 4,9 mln zł, wobec 245,4 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. W minionym miesiącu spółka przyjęła 241 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 20,1 mln zł – w listopadzie zeszłego roku do spółki wpłynęło 37 wniosków o wartości 1,8 mln zł.

Konsekwentny rozwój w tym obszarze biznesowym owocuje dynamicznym wzrostem ilości i wartości złożonych wniosków kredytowych. Od początku roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła prawie 33 mln zł, a wartość złożonych wniosków osiągnęła poziom 164,2 mln zł

Aforti Finance w listopadzie kontynuowało dynamiczny rozwój. Konsekwentnie realizujemy naszą politykę sprzedażową w ramach której skupiamy się przede wszystkim na klientach biznesowych. Gama produktów przeznaczonych dla biznesu jest cały czas rozszerzana, dzięki czemu zwiększa się grupa naszych potencjalnych klientów. Nasze wyniki sprzedażowe są najlepszym odzwierciedleniem skuteczności naszej polityki sprzedaży – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

Spółka Aforti Exchange, która oferuje swoim klientom usługi wymiany walut poprzez platformę internetową w listopadzie osiągnęła obroty o wartości 8,5 mln euro, co stanowi istotny wzrost wobec 3,1 mln euro wartości obrotu w tym samym miesiącu zeszłego roku. W jedenastu miesiącach 2017 r. łączne obroty wyniosły ponad 77,0 mln euro.

W listopadzie kontynuowaliśmy intensywny rozwój na rynku rumuńskim. Konsekwentnie realizowaliśmy również działania sprzedażowe w Polsce, dzięki czemu udało nam się osiągnąć ponad 175% wzrost wartości obrotu na naszej platformie w porównaniu z listopadem 2016 r.  – mówi Klaudiusz Sytek.

Aforti Collections świadcząca usługi windykacyjne odnotowała 2,2 mln zł nominalnej wartości zleceń, wobec 7,3 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Liczba przyjętych zleceń windykacyjnych wyniosła 351. Od początku roku wartość zleceń osiągnęła wartość 23,2 mln zł.

Listopad był dla Aforti Collections bardzo intensywny. Dokonaliśmy zakupu kolejnego portfela wierzytelności korporacyjnych oraz rozpoczęliśmy udział w przetargach na zakup kolejnych. Oczywiście dokonujemy regularnej selekcji ofert, w których bierzemy udział, ponieważ zależy nam na portfelach o możliwie jak najwyższej jakości. Naszym celem jest uzyskanie możliwie maksymalnej stopy odzysków. Konsekwentnie realizujemy również plan spłat z zakupionego portfela wierzytelności. Biorąc pod uwagę, że skala działalności Aforti Collections stale rośnie, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie rozbudowy centrum operacyjnego we Wrocławiu – Klaudiusz Sytek.

Grupa finansowa Aforti Holding opublikowała w listopadzie wyniki za trzeci kwartał 2017r. Grupa zaraportowała ponad 46,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to wynik niemal trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 323,2 tys. zł i był o 68% wyższy niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

21.11 2017

Aforti Finance rozpoczyna współpracę z platformą pożyczkową peer-to-peer Viventor

W poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, Spółka Aforti Finance, udzielająca finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, nawiązała współpracę z platformą pożyczkową peer-to-peer Viventor. Obecnie platforma Viventor współpracuje z dziewięcioma pożyczkodawcami z sektora pozabankowego Litwy, Bułgarii, Hiszpanii, Holandii i Szwecji.

Platforma pożyczkowa peer-to-peer Viventor należy do najszybciej rozwijających się firm tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki współpracy z Viventor Aforti Finance zyska nowy sposób refinansowania pożyczek, co skutecznie zwiększy skalę oferowanego finansowania mikro i małym przedsiębiorcom w Polsce – mówi CEO Aforti Finance S.A., Klaudiusz Sytek.

Aforti Finance oferuje swoje usługi na terenie całej Polski. Spółka należy do Grupy Finansowej Aforti Holding S.A., która notowana jest na Rynku Alternatywnym New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po trzech kwartałach 2017 roku przychody skonsolidowane Grupy AFORTI wyniosły 29 mln EUR, a zysk netto: 267 tys. EUR. Natomiast na koniec III kwartału 2017 roku suma aktywów Grupy przekroczyła 17,5 mln EUR.

Viventor to platforma pożyczkowa peer-to-peer z Rygi, która rozpoczęła swoją działalność w październiku 2015 roku. Viventor łączy inwestorów z pożyczkodawcami z sektora pozabankowego, umożliwiając finansowanie pożyczek, zarówno prywatnym, jak i instytucjonalnym inwestorom. Na platformie Viventor inwestorzy mogą finansować m.in. pożyczki hipoteczne oraz długoterminowe pożyczki konsumenckie.

Z platformy Viventor korzysta obecnie blisko 4 000 inwestorów, pochodzących z ponad 30 krajów, głównie z Niemiec, krajów skandynawskich, krajów bałtyckich i Europy Środkowej. Za pośrednictwem platformy Viventor zostało sfinansowane 30 mln euro w pożyczkach.

Nawiązanie współpracy z platformą pożyczkową Viventor jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy AFORTI, która zakłada dywersyfikację źródeł finansowania, a co za tym idzie – zwiększenie dostępności oferowanych produktów i usług.

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl