Aktualności

5.02 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Luty 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury najnowszego
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Pierwsze tygodnie 2018 roku to czas intensywnej rozbudowy sieci sprzedaży Spółek, między innymi Aforti Finance i Aforti Exchange. Większa liczba Oddziałów oraz obecność Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży mają na celu optymalizację kontaktu z Klientami i Partnerami.

Bardzo dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe Spółek wchodzących w skład Grupy, przyczyniają się do optymistycznych prognoz na kolejne miesiące zintensyfikowanych działań w Polsce i za granicą.

W niniejszym Biuletynie znalazły się wyniki odnotowane w styczniu przez poszczególne Spółki, a także najnowsze informacje z życia Grupy AFORTI.

Zobacz Biuletyn

8.01 2018

Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Styczeń 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury styczniowego
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Grupa AFORTI wkroczyła w nowy rok z pomyślnymi prognozami.
Złożyły się na to między innymi wydarzenia z ostatnich miesięcy 2017 roku –
rozpoczęcie biznesu faktoringowego oraz uruchomienie Spółki Aforti Exchange Romania.

Dynamiczny rozwój w pierwszych miesiącach 2018 roku przyspieszy rozbudowa sieci sprzedaży Aforti Finance oraz rozpoczęcie działalności
operacyjno-sprzedażowej Aforti Exchange Bulgaria.

W Biuletynie znajdą Państwo wyniki, które w grudniu odnotowały poszczególne Spółki, a przy tym będą mogli Państwo się zapoznać z aktualnościami dla całej Grupy AFORTI.

Zobacz Biuletyn

AFORTI Collections AFORTI Finance AFORTI Exchange AFORTI

Aforti

Collections S.A.

ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. +48 22 660 32 50

KRS 0000639964, REGON: 365362973, NIP: 7010620699

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

KONTAKT DLA KLIENTA/ DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 22 660 32 50
biuro@aforticollections.pl

KONTAKT DLA OSOBY ZADŁUŻONEJ

tel. +48 22 660 32 50
kontakt@aforticollections.pl